KİPTAŞ Tarafından  İhale edilip  inşaatları TESAN  $ TAVŞANOĞLU
tarafından  yapılan PENDİK AYDOS  1/A .BÖLGESİ  KONUTİNŞAATLARINA Ait  atık su ve yağmursuyu projeleri tarafımızdan  yapılmıştır.      

Firma tel ;
0532 567 44 65