İSKİ Gen.Md.lüğü nün ‘x5 kartal atık su sahil kollektörü ve x1-x5 kol lektörleri yan bağlantıları inşaatı işi’ kapsamında kartal sahillerinden denize akan tüm atık sular ana kolektöre alınarak denize akan pis sular  durdurulmuştur.Bu işin kapsamında 27 km. atık su kanalizasyonu   ve yağmursuyu projeleri yapılıp İSKİ Gen.Md.Lüğü ne Onaylatılarak  inşaatı  yapılmıştır.

Firma tel ;
0 216 473 96 98 (Şnt.)
0533 590 51 30