İSKİ Gen.Md.lüğü nün ‘Kadıköy–Maltepe ilçeleri müteferrik atık su ve yağmursuyu kanal inşaatı işi’ kapsamında Kadıköy’den  Maltepe ye  kadar denize akan tüm atık sular ana kolektöre alınarak denize akışlar durdurulmuştur.Bu işin kapsamında 35 km. atık su kanalizasyonu   ve yağmursuyu projeleri yapılıp İSKİ Gen.Md.lüğü ne Onaylatılarak  inşaatı  yapılmıştır.
  
Firma tel ;

0216 399 30 65  (Şnt.)
0216 641 23 23  (Mrk.)