Firmanın TOKİ Tarafından İhalesi Yapılan (İstanbul bahçe şehir toplu konut alanı 6-9-10 nuncu bölgelerde arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ) kapsamında  yapmakta olduğu konut alanlarının  Atık su –Yağmursuyu-İçme suyu uygulama  projeleri tarafımızdan yapılarak İSKİ Gen.Md.lüğü ne onaylatıldıktan sonra inşaatları  yapılmıştır

 Firma tel ;
0312 446 09 23 merk.
0312 447 70 91

0212 669 33 09 şant.