İBB in (Pendik paydos toplu konut alanları bağlantı yolları  inşaatı ) İşi  kapsamında  3 km. atık su -yağmursuyu  uygulama  projeleri yapılarak İSKİ Gen.Md.lüğüne onaylatıldıktan sonra inşaatları  yapılmıştır

Fatura no- 68182
Firma tel ;
0533 437 39 09 Şnt.Şef.