İBB (Top kapı şehir parkı TRAKYA bölgesi çevre düzenleme ikmal inşaatı işi kapsamında atık su ve yağmursuyu projeleri tarafımızdan yapılmış ve İBB ye ve  İSKİ gen.md.lüğü ne onaylatıldıktan sonra inşaatları  yapılmıştır
                               
Fatura no- 317503