İBB nin (Top kapı şehir parkı ANADOLU bölgesi çevre düzenlemesi işi kapsamında Atık su ve yağmursuyu projeleri tarafımızdan yapılmış ve İBB ye ve  İSKİ Gen.Md.lüğüne onaylatıldıktan sonra inşaatları  yapılmıştır

 Fatura no- 317510