İSKİ Gen.Md.lüğü nün (kurbağalı dere havzası atık su toplayıcıları şebeke  ve bağlantı inşaatı) İşi   kapsamında  28  km. atık su -yağmursuyu  uygulama  projeleri yapılarak İSKİ Gen.Md.lüğü ne onaylatıldıktan sonra inşaatları  yapılmıştır

Firma tel ;
0 533 496 76 52  Şan. Şef.